IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
luni-vineri 08.00-16.00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
SEMIS (373 22) 294-377
Anticamera (373 22) 242-330
Fax (373 22) 244-150
E-Mail:
Consultant info@ms.md
PR consultant info-pr@ms.md
Web admin admin@ms.md

 

Despre noi

Despre noi

 

                 Instituţia Medico-Sanitară Publică  Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
 
MD-2004, mun.Chişinău
bd. Ştefan cel Mare, 190
e-mail: imspscto@ms.md
Director general:    d.h.m., profesor universitar         Anatol Taran  
Anticamera:                tel: - (+37322)24-23-30;
                                  fax: - (+37322) 24-41-50;
 
Vicedirector                   Andrei Cruşinschii
probleme
curative
 
Şeful SEMIS              Sergiu Rusu
                                 
Vicedirector               Vitalie Cebotar
probleme                 
economice
şi gospodărie
  
                                  
Contabil-şef:                  Gabriela Doagă
                                   
 
Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie (IMSP SCTO) a fost instituită în Republica Moldova în toamna anului 1962 în conformitate cu prevederile ordinului MS nr.125 din 12.08.1957. În baza acestui ordin a fost instituit Dispensarul Republican de Traumatologie, Ortopedie şi Protezare cu staţionar de o capacitate de 30 paturi. Instituţia nominalizată a avut o destinaţie specială – acordarea asistenţei medicale – invalizilor şi participanţilor la cel de-al II-lea Război Mondial, invalizilor de muncă, cetăţenilor republicii cu traumatisme dobîndite la adulţi, adolescenţi şi copii, şi consecinţele lor.
După finisarea construcţiei noului bloc curativ pe adresa str. Academiei 11, instituţia în cauză a fost reorganizată în Spitalul Republican de Traumatologie, Ortopedie şi Protezare cu 3 secţii pentru tratament specializat spitalicesc pentru adulţi cu leziuni corporale recente (acute), cu maladii ortopedice şi protezare şi 30 paturi pentru ortopedie pediatrică.
Din anul 1975 atelierele de protezare au fost divizate de spital fiind considerate ca ramură a industriei. Spitalul reorganizat în Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie.
Din toamna anului 1977 instituţia în cauză a fost redislocată pe adresa: MD – 2004, m. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 190, fiind majorată capacitatea pînă la 470 paturi, avînd 9 secţii specializate, subdiviziuni şi servicii necesare. În baza spitalului este amplasată şi îşi exercită activitatea Catedra de Traumatologie, Ortopedie şi Chirurgie de Campanie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
La moment IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie este o instituţie specializată de profil chirurgical, care dispune de staţionar cu capacitatea de 240 paturi, divizate în 8 secţii specializate de staţionar, 7 subdiviziuni specializate, 5 laboratoare, 5 cabinete şi alte servicii auxiliare.
Instituţia este un spital clinic, unde se amplasează şi activează catedra de        „Traumatologie, Ortopedie şi Chirurgie în Campanie” a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.
În cadrul spitalului activează 3 profesori universitari, doctor habilitat în medicină, 7 conferenciari universitari, 5 doctori în medicină şi 45 medici-specialişti grad superior de calificare şi categoria I, 3 farmacişti şi 3 specialişti de alte profiluri.
Obiective instructive şi practico-ştiinţifice ale instituţiei – tratamentul leziunilor corporale complicate, leziunilor termice şi maladiilor ortopedice a sistemului osteoarticular la adulţi şi copii.
 
 
Clinica Traumatologie, Ortopedie şi Chirurgie în Campanie
(include toate secţiile spitalului)
 
Şef catedră        Filip Gornea – profesor universitar, şef 
                             al catedrei, specialist principal al MS
Colaboratori:
1.       Ion Marin – profesor universitar
2.       Anatol Taran – profesor universitar , doctor habilitat în
                                 medicină
3.       Pavel Ţapu – conferenţiar universitar, doctor în medicină
4.       Nicolae Caproş – profesor universitar , doctor habilitat în
                                 medicină
5.       Oleg Pulbere – conferenţiar universitar, doctor în medicină
6.       Ion Tofan – conferenţiar universitar, doctor în medicină
7.       Grigore Verega – conferenţiar universitar, doctor în medicină
8.       Ion Vacarciuc – conferenţiar universitar, doctor în medicină
9.   Sergiu Ojog – asistent, doctor în medicină
10.   Nicolae Erhan – asistent
11.   Vasile Babiuc – conferenţiar universitar, doctor în medicină
 
SECŢIILE INSTITUŢIEI
 
Secţia Consultaţii
Şef secţie         Dmitrienco Victor 
medic ortoped-traumatolog
Profilul sectiei:
           Secţia consultativă este secţia, care poate acorda un ajutor medical consultativ calificat, pacienţilor cu maladii ortopedice sau traumatisme vechi. Personalul medical a secţiei efectuiază o examinare complexă clinică, radiologică şi la necesitate de laborator a pacienţilor şi decide internarea, bolnavilor programaţi, îndreptaţi de instituţiile medicale raionale.
 
 
 
 
Secţia Spitalizare
Şef secţie               Grigore Spînu
                            medic ortoped-traumatolog, categoria
                             superioară
Profilul sectiei:
         Colectivul secţiei de internare acordă asistenţă medicală şi decid internarea, în regim non-stop, a bolnavilor îndreptaţi de către serviciul Asistenţă Medicală de Urgenţă, medicii de familie şi specialişti din Spitalele Raionale, Centrele Medicilor de Familie sau adresaţi sinestătător. Se spitalizează bolnavii cu diverse traumatisme şi maladii acute în mod de urgenţă sau programaţi în prealabil.
 
SERVICIUL CHIRURGICAL
Include:
I - Secţia traumatisme acute, multiple,asociate, catatraume
II - Secţia traumatisme intraarticulare,fracturi,luxaţii la maturi ş
     şi copii
III - Secţia recuperare cu metode fizice
IV - Centru Republican de Leziuni Termice, Electrocutare
V - Secţia chirurgie septică în traumatologie şi ortopedie
VI - Secţia patologia mâinii şi microchirurgie
VII -Secţia patologia coloanei vertebrale
VIII -Patologia articulaţiilor mari şi endoprotezare
 
          SERVICIILE ADJUVANTE:
 
Secţia – Anesteziologie, Terapie intensivă şi Reanimare
Serviciul morfopatologic
Laboratoarele: clinic şi bacteriologic
Serviciul Radiodiagnostic
Laboratorul de recoltare şi conservare a alotransplantelor osoase – unicul de felul său din republică.
 
Secţia Traumatisme Acute, Multiple, Asociate, Catatraume (nr.1)
 
Şef secţie                 Victor Goian,
      medic ortoped-traumatolog, categorie  
      superioară
 
Medici:                  Igori Coşpormac
                               Iurie Buliga
                               
Profilul secţiei:
Diagnosticarea şi tratamentul cetăţenilor internaţi cu traumatisme recente ale aparatului osteoarticular:
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor humerusului (de braţ );
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor oaselor antebraţului;
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor de col femural (şold);
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor de femur (coapsă);
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al fracturilor de oase a gambei ;
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al fracturilor de calcaneu şi oase ale piciorului;
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al leziunilor traumatice recente articulare ;
 
Secţia Traumatisme Intraarticulare,Fracturi,Luxaţii La Adulţi şi Copii (nr.2)
 
Şef  secţie                 Vasile Starţun,
      medic ortoped-traumatolog,categorie        superioară
 
Medici:                  Victor Dmitrienco
                                Vitalie Chirilă
 
Profilul secţiei:
Diagnosticarea şi tratamentul cetăţenilor internaţi cu traumatisme recente ale aparatului osteoarticular la maturi şi copii:
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor humerusului (de braţ );
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor oaselor antebraţului;
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor de col femural (şold);
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor de femur (coapsă);
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al fracturilor de oase a gambei ;
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al fracturilor de calcaneu şi oase ale piciorului;
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al leziunilor traumatice recente articulare ;
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al fracturilor de oase ale bazinului;
 
Centru Republican de Leziuni Termice, Electrocutare (nr.4)
 
Şef serviciu           Octavian Cirimpei
                           medic chirurg-ortoped-traumatolog, 
                          categoria I
Medici:                Anatol Cociorva
                             Alexandru Bîtcă
                             Tudor Semeniuc
                             Constantin Furtună
                             Nicolae Gangan
 
Profilul serviciului:
Tratamentul conservator şi chirurgical pacienţilor cu leziuni termice şi degeraţi.
-        Tratament specializat, atît conservator cît şi chirurgical a arsurilor şi degerăturilor
-        Plastii tegumentare a diferitor defecte de piele
-        Chirurgie plastică a secheleor postarsură (înlăturarea cicatricelor cheloide cu plastia defectelor)
 
 
Secţia Chirurgie Septică în Traumatologie şi Ortopedie (nr.5)
 
Şef secţie             Rodica Iordăchescu, 
medic ortoped-traumatolog, categoria I
 
Medici:              
                           Andrei Usatîi
                            Valeriu Colesnic 
                              Leonid Feghiu
Profilul secţiei:
Diagnosticarea şi tratamentul conservativ şi chirurgical al cetîţenilor internaţi cu afecţiuni acute şi cronice septice ale aparatului locomotor:
-        Tratamentul osteitelor acute şi cronice;
-        Tratamentul osteomielitelor acute şi cronice;
-        Tratamentul complicaţiilor septice ce afectează ţesuturile moi ale aparatului locomotor (cu excepţia - ulecerlor trofice, piciorului diabetic).
 
Secţia patologia mâinii cu aplicaţia tehnicii microchirurgicale(nr.6)
 
 
Şef secţie              Dumitru Buzu,
       medic ortoped-traumatolog microchirurg,   
      categoria superioară
 
Medici:                   Iurie Nichiforov
                                Ursu Sergiu
 
Profilul secţiei:
Diagnosticarea şi tratamentul conservativ şi chirurgical al pacienţilor internaţi cu afecţiuni acute şi cronice ale membrului toracic, şi în special al mâinii, cu aplicarea tehnicii microchirurgicale: 
-        Tratamentul traumatismelor acute ale mâinii – atît în mod  
    urgent cît  şi în mod programat;
-  Tratamentul maladiilor osteo-articulare, ce afectează mîina; 
-        Efectuarea unor intevenţii chirurgicale unice, în ţară, în cazul
          patologiilor mâinii.
      -        Efectuarea intervenţiilor microchirurgicale în cazul  
          traumatismelor  vasculare şi a nervilor periferici la toate  
          segmentele.
 
Secţia patologia coloanei vertebrale (nr.7)
 
Şef secţie          Anatolie Tagadiuc,
  medic ortoped-traumatolog, categoria 
 superioară
 
Medici:             Leonid Vizitiu
                        Victor Ungureanu
 
Profilul secţiei:
Diagnosticarea şi tratamentul conservativ şi chirurgical al pacienţilor internaţi cu afecţiuni acute şi cronice ale coloanei vertebrale: 
-        Tratamentul chirurgical şi conservator al traumatismelor recente al coloanei vertebrale;    
-        Tratamentul maladiilor coloanei vertebrale (scolioza,cifoscolioza,  etc.; 
-        Tratamentul de recuperare a pacienţilor vertebrologici. 
             
Patologia articulaţiilor mari şi endoprotezare (nr.8ortopedie)
 
Şef secţie              Viorel Vetrilă,
       medic ortoped-traumatolog, categoria superioara
 
Medici:                  Petru Belous
                            Climenti Codreanu
 
Profilul secţiei:
Diagnosticarea şi tratamentul conservativ şi chirurgical al pacienţilor internaţi cu afecţiuni ortopedice ale aparatului locomotor:   -        Tratamentul chirurgical al deformaţiilor ortopedice ale membrelor;
-        Tratamentul maladiilor aparatului osteo-articular; 
-        Tratament chirurgical prin artroscopie a diferitor traumatisme sau maladii articulare; 
-        Efectuarea artroplastiilor articulaţiei şoldului şi genunchiului.            
 
 
Secţia recuperare cu matode fizice
 
Şef secţie             Elena Burlacu,
      medic fizioterapeut, categoria superioară
 
Medici:                 Olga Iarmachi
                               
Profilul secţiei:
Tratamentul fizioterapic şi de  recuperare al pacienţilor internaţi cu afecţiuni ortopedice ale aparatului locomotor:
 
-        Secţia deţine tot complexul de proceduri fizioterapice inclusiv masaj şi hidroterapie;
-        Se efectuiază cel ami perfect tratament de recuperare a pacienţilor cu patologii ortopedice sau cu sechele ale traumatismelor;
-        electroterapia;
-        magnitoterapia;
-        terapia cu microunde;
-        parafino-ozocheritoterapia;
-        ultrasonoterapia;
 
       Prin intermediul serviciilor adjuvante spitalul este capabil să diagnosticheze şi trateze orice patologie ortoped-traumatologică.


 
Serviciul Anesteziologie, Terapie Intensivă si Reanimare
 
Şef secţie              Victor Orlov,
                           Medic reanimatolog, categoria superioară
 
Profilul secţiei:
  Tratamentul intensiv al pacienţilor internaţi cu stări grave şi extrem de grave profil chirurgical; tratamentul şi supravegherea pacienţilor în perioada postoperatorie.
 
 
 
Serviciul Radiologic
 
Şeful serviciului         Veaceslav Melnic
                                  medic radiolog,   
                                 categorie superioară


           Serviciul radiologic, prestează servicii medicale pacienţilor maturi şi copiilor prin examinarea radiologică a aparatului locomotor.
 
 
Laboratorul clinico - biochimic
 
Şef secţie              Nelea Curscaia
                           medic laborant, categoria superioară
 
Laboratorul clinico-biochimic prestează servicii medicale pacienţilor maturi şi copiilor: analize clinico-biochimice, ionograma, determinarea echilibrului acido-bazic, grupa de sânge , etc.
 
 
Laboratorul de recoltare şi conservare a alotransplantelor osoase
 
Şeful laboratorului    Ion Baciu
          medic morfopatolog,  
         categorie superioara
       
          Acest laborator, este unicul laborator din Republica Moldova unde se preluiază şi se conservează alotransplante osoase, care ulterior se folosesc în completarea defectelor osoase în diferite traumatisme sau patologii osoase.
 
 
          Serviciul morfopatologic
 
Şeful serviciului         Ion Baciu
            medic morfopatolog,   
           categorie superioara
 

 
             Serviciul morfopatologic prestează servicii medicale specializate:
-        efectuarea necropsiilor la copii şi adulţi;
-        investigaţii histopatologice a biopsiilor şi materialului înlăturat în rezultatul intervenţiilor chirurgicale.
 
 
Laboratorul bacteriologic
 
Şef secţie              Nelea Curscaia,
                            medic laborant, categoria superioară
 
Profilul serviciului:
       Laboratorul bacteriologic prestează servicii medicale de laborator bacteriologice:
-        Investigaţii bacteriologice a biosubstratelor colectate de la bolnavi: urină, sânge la sterilitate, punctate, eliminări din ochi, urechi, plagă, etc.
-        Microbiologia sanitară: investigarea bacteriologică a materialului la sterilitate şi a lavajurilor la indicatorii microbiologici şi flora patogenă.
 
Serviciul farmaceutic
 
Farmacist diriginte    Agnesa Scobioală
                               farmacist, categoria superioară