IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
luni-vineri 08.00-16.00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Sectia Consultativa (373 22) 295-443
Sectia intarnare (373 22) 244-332
Anticamera (373 22) 242-330
Fax (373 22) 244-150
E-Mail:
Consultant info@ms.md
PR consultant info-pr@ms.md
Web admin admin@ms.md

 

Despre noi

Despre noi

 

                 Instituţia Medico-Sanitară Publică 
Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
 
MD-2004, mun.Chişinău
bd. Ştefan cel Mare, 190
e-mail: imspscto@ms.md
Director:                 VETRILĂ VIOREL
Anticamera:              fax: - (022) 24-41-50;
 
Vicedirector                   IGOR COȘPORMAC
medical                    TEL: (022) 24-04-92
 
Şeful SEMIS              VASILE PAVEL
                                 
Vicedirector               
probleme                 TEL: (022)-29-55-28
economice
şi gospodărie
  
                                  
Contabil-şef:                  GABRIELA DOAGĂ
 

SECȚIA CONSULTATIVĂ:   tel: - 022-29-54-43

                                   
 
Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie (IMSP SCTO) a fost instituită în Republica Moldova în toamna anului 1962 în conformitate cu prevederile ordinului MS nr.125 din 12.08.1957. În baza acestui ordin a fost instituit Dispensarul Republican de Traumatologie, Ortopedie şi Protezare cu staţionar de o capacitate de 30 paturi. Instituţia nominalizată a avut o destinaţie specială – acordarea asistenţei medicale – invalizilor şi participanţilor la cel de-al II-lea Război Mondial, invalizilor de muncă, cetăţenilor republicii cu traumatisme dobîndite la adulţi, adolescenţi şi copii, şi consecinţele lor.
După finisarea construcţiei noului bloc curativ pe adresa str. Academiei 11, instituţia în cauză a fost reorganizată în Spitalul Republican de Traumatologie, Ortopedie şi Protezare cu 3 secţii pentru tratament specializat spitalicesc pentru adulţi cu leziuni corporale recente (acute), cu maladii ortopedice şi protezare şi 30 paturi pentru ortopedie pediatrică.
Din anul 1975 atelierele de protezare au fost divizate de spital fiind considerate ca ramură a industriei. Spitalul reorganizat în Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie.
Din toamna anului 1977 instituţia în cauză a fost redislocată pe adresa: MD – 2004, m. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 190, fiind majorată capacitatea pînă la 470 paturi, avînd 9 secţii specializate, subdiviziuni şi servicii necesare. În baza spitalului este amplasată şi îşi exercită activitatea Catedra de Traumatologie, Ortopedie şi Chirurgie de Campanie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
La moment IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie este o instituţie specializată de profil chirurgical, care dispune de staţionar cu capacitatea de 240 paturi, divizate în 8 secţii specializate de staţionar, 7 subdiviziuni specializate, 5 laboratoare, 5 cabinete şi alte servicii auxiliare.
Instituţia este un spital clinic, unde se amplasează şi activează catedra de        „Traumatologie, Ortopedie şi Chirurgie în Campanie” a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.
În cadrul spitalului activează 3 profesori universitari, doctor habilitat în medicină, 7 conferenciari universitari, 5 doctori în medicină şi 45 medici-specialişti grad superior de calificare şi categoria I, 3 farmacişti şi 3 specialişti de alte profiluri.
Obiective instructive şi practico-ştiinţifice ale instituţiei – tratamentul leziunilor corporale complicate, leziunilor termice şi maladiilor ortopedice a sistemului osteoarticular la adulţi şi copii.
 
 
Clinica Traumatologie, Ortopedie şi Chirurgie în Campanie
(include toate secţiile spitalului)
 
Şef catedră        Nicolae Caproș – doctor habilitat în medicină, profesor universitar. 
 
Colaboratori:
1.   Anatol Taran – profesor universitar , doctor habilitat în medicină
2.   Ion Tofan – conferenţiar universitar, doctor în medicină
3.   Viorel Vetrilă – conferenţiar universitar, doctor în medicină
4.   Ion Vacarciuc – conferenţiar universitar, doctor în medicină
5.   Nicolae Erhan – conferenţiar universitar, doctor în medicină
6.   Vitalie Chirilă  - asistent universitar, doctor în medicină
7.   Victor Ungurean – asistent universitar
 
SECŢIILE INSTITUŢIEI
 
Secţia Consultaţii
Şef secţie         Iurie Buliga
medic ortoped-traumatolog
Profilul sectiei:
           Secţia consultativă este secţia, care poate acorda un ajutor medical consultativ calificat, pacienţilor cu maladii ortopedice sau traumatisme vechi. Personalul medical a secţiei efectuiază o examinare complexă clinică, radiologică şi la necesitate de laborator a pacienţilor şi decide internarea, bolnavilor programaţi, îndreptaţi de instituţiile medicale raionale.
 
 
 
 
Secţia Spitalizare
Şef secţie               Nicolai Groza
                            medic ortoped-traumatolog, categoria
                             superioară
Profilul sectiei:
         Colectivul secţiei de internare acordă asistenţă medicală şi decid internarea, în regim non-stop, a bolnavilor îndreptaţi de către serviciul Asistenţă Medicală de Urgenţă, medicii de familie şi specialişti din Spitalele Raionale, Centrele Medicilor de Familie sau adresaţi sinestătător. Se spitalizează bolnavii cu diverse traumatisme şi maladii acute în mod de urgenţă sau programaţi în prealabil.
 
SERVICIUL CHIRURGICAL
Include:
I - Secţia traumatisme acute, multiple,asociate, catatraume
II - Secţia traumatisme intraarticulare,fracturi,luxaţii la maturi şi copii
III - Secţia recuperare cu metode fizice
IV - Centru Republican de Leziuni Termice, Electrocutare
V - Secţia chirurgie septică, plastică și reparatorie în traumatologie şi ortopedie
VI - Secţia chirurgia mâinii cu aplicarea tehnicilor microchirurgicale
VII -Secţia patologia coloanei vertebrale
VIII -Patologia articulaţiilor mari şi endoprotezare
 
          SERVICIILE ADJUVANTE:
 
Secţia – Anesteziologie, Terapie intensivă şi Reanimare
Serviciul morfopatologic
Laboratoarele: clinic şi bacteriologic
Serviciul Radiodiagnostic
Laboratorul de recoltare şi conservare a alotransplantelor osoase – unicul de felul său din republică.
Banca de Țesuturi și Celule Umane
Secția Informatică și Statistică Medicală
 
Secţia Traumatisme Acute, Multiple, Asociate, Catatraume (nr.1)
 
Şef secţie                 Victor Goian,
      medic ortoped-traumatolog, categorie  
      superioară
 
Medici:                  Igori Coşpormac,medic ortoped-traumatolog cat. superioară
                               Vasile Tulbure, doctor în medicină
                                Anatol Belous,medic ortoped-traumatolog cat. I
                               
Profilul secţiei:
Diagnosticarea şi tratamentul cetăţenilor internaţi cu traumatisme recente ale aparatului osteoarticular:
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor humerusului (de braţ );
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor oaselor antebraţului;
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor de col femural (şold);
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor de femur (coapsă);
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al fracturilor de oase a gambei ;
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al fracturilor de calcaneu şi oase ale piciorului;
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al leziunilor traumatice recente articulare ;
-         Tratamentul chirurgical artroscopic;
 
Secţia Traumatisme Intraarticulare,Fracturi,Luxaţii La Adulţi şi Copii (nr.2)
 
Şef  secţie                 Vasile Starţun,
      medic ortoped-traumatolog,categorie        superioară
 
Medici:                  Grigore Dogaru,medic ortoped-traumatolog cat. I
                                Sergiu Ciobanu, medic ortoped-traumatolog cat. I
 
Profilul secţiei:
Diagnosticarea şi tratamentul cetăţenilor internaţi cu traumatisme recente ale aparatului osteoarticular la maturi şi copii:
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor humerusului (de braţ );
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor oaselor antebraţului;
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor de col femural (şold);
-        Tratamentul conservator sau chirurgical al fracturilor de femur (coapsă);
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al fracturilor de oase a gambei ;
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al fracturilor de calcaneu şi oase ale piciorului;
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al leziunilor traumatice recente articulare ;
-        Tratamentul chirurgical sau conservator al fracturilor de oase ale bazinului;
 
 
Secția reabilitare funcțională în traumatologie și ortopedie (nr.3)
 
Şef  secţie                 Ana Cimil,
      medic fizioterapeut,categorie       superioară
 
Medici:                  Lilian Zavidei, medic ortoped-traumatolog cat. I
                               Clementie Codreanu, medic ortoped-traumatolog cat. superioară
 
Profilul secţiei:
Acordă tratament  recuperator  pacienților cu maladii ale aparatului locomotor de origine post traumatică, degenerativ distrofică,în statusuri post intervenții ortopedice chirurgicale după restabilirea continuității osoase, în deficient de atitudine și aliament, indeficiență cauzate de imobilizări impuse cu sechele posibile: redori articulare, contracturi musculare și retracții musculo-legamentare:
 
 
Centru Republican de Leziuni Termice, Electrocutare (nr.4)
 
Şef serviciu           Octavian Cirimpei
                            Doctor în medicină,
                           medic chirurg-ortoped-traumatolog, 
                          categoria Superioară
Medici:                Anatol Cociorva,medic chirurg cat. superioară
                             Vadim Anisei, medic ortoped-traumatolog cat. superioară
                             Tudor Semeniuc, medic ortoped-traumatolog cat. superioară
                             Constantin Furtună, medic ortoped-traumatolog cat. I
                             Eugen Gaponenco, medic chirurg cat. I
                             Bîtcă Alexandru, medic ortoped-traumatolog cat. I
                             Nicoară Arcadie, medic chirurg cat. II
 
Profilul serviciului:
Tratamentul conservator şi chirurgical pacienţilor cu leziuni termice şi degeraţi.
-        Tratament specializat, atît conservator cît şi chirurgical a arsurilor şi degerăturilor
-        Plastii tegumentare a diferitor defecte de piele
-        Chirurgie plastică a secheleor postarsură (înlăturarea cicatricelor cheloide cu plastia defectelor)
 
 
Secţia chirurgie septică plastică și reparatorie în Traumatologie şi Ortopedie (nr.5)
 
Şef secţie             Leonid Feghiu, 
medic ortoped-traumatolog, Categoria I, doctor în medicină
 
Medici:              
                            Valeriu Colesnic, medic ortoped-traumatolog cat. superioară
                             Furtună Ludmila, medic ortoped-traumatolog cat. I
Profilul secţiei:
Diagnosticarea şi tratamentul conservativ şi chirurgical al cetîţenilor internaţi cu afecţiuni acute şi cronice septice ale aparatului locomotor:
-        Tratamentul osteitelor acute şi cronice;
-        Tratamentul osteomielitelor acute şi cronice;
-        Tratamentul complicaţiilor septice ce afectează ţesuturile moi ale aparatului locomotor (cu excepţia - ulecerlor trofice, piciorului diabetic).
 
Secţia patologia mâinii cu aplicaţia tehnicilor microchirurgicale(nr.6)
 
 
Şef secţie              Dumitru Buzu,
                               Doctor în medicină,
                              medic ortoped-traumatolog microchirurg,   
                               categoria superioară
 
Medici:                   
                                Sergiu Ursu, doctor în medicină, medic ortoped-traumatolog cat. I
                                Dumitru Maftei, medic ortoped-traumatolog cat. II
 
Profilul secţiei:
Diagnosticarea şi tratamentul conservativ şi chirurgical al pacienţilor internaţi cu afecţiuni acute şi cronice ale membrului toracic, şi în special al mâinii, cu aplicarea tehnicii microchirurgicale: 
-        Tratamentul traumatismelor acute ale mâinii – atît în mod  urgent cît  şi în mod programat;
-        Tratamentul maladiilor osteo-articulare, ce afectează mîina; 
-        Efectuarea unor intevenţii chirurgicale unice, în ţară, în cazul
          patologiilor mâinii.
 -        Efectuarea intervenţiilor microchirurgicale în cazul  
          traumatismelor  vasculare şi a nervilor periferici la toate  
          segmentele.
 
Secţia patologia coloanei vertebrale (nr.7)
 
Şef secţie          Andrei Usatîi,
  medic ortoped-traumatolog, categoria I
 
 
Medici:             Leonid Vizitiu, medic ortoped-traumatolog cat. superioară
                       
Profilul secţiei:
Diagnosticarea şi tratamentul conservativ şi chirurgical al pacienţilor internaţi cu afecţiuni acute şi cronice ale coloanei vertebrale: 
-        Tratamentul chirurgical şi conservator al traumatismelor recente al coloanei vertebrale;    
-        Tratamentul maladiilor coloanei vertebrale (scolioza,cifoscolioza,  etc.; 
-        Tratamentul de recuperare a pacienţilor vertebrologici. 
             
Patologia articulaţiilor mari şi endoprotezare (nr.8ortopedie)
 
Şef secţie              Viorel Vetrilă,
                             Conferențiar universitar,
                             doctor în medicină
                             medic ortoped-traumatolog, categoria superioara
 
Medici:                  Petru Belous , medic ortoped-traumatolog cat. superioară
                              Victor Chetraru, medic ortoped-traumatolog cat. I
 
Profilul secţiei:
Diagnosticarea şi tratamentul conservativ şi chirurgical al pacienţilor internaţi cu afecţiuni ortopedice ale aparatului locomotor:   -        Tratamentul chirurgical al deformaţiilor ortopedice ale membrelor;
-        Tratamentul maladiilor aparatului osteo-articular; 
-        Tratament chirurgical prin artroscopie a diferitor traumatisme sau maladii articulare; 
-        Efectuarea artroplastiilor articulaţiei şoldului şi genunchiului.
-        Artroplastii de revizie de șoldul și genunchi.             
 
 
Secţia recuperare cu metode fizice
 
Şef secţie             Elena Burlacu,
      medic fizioterapeut, categoria superioară
   
                               
Profilul secţiei:
Tratamentul fizioterapic şi de  recuperare al pacienţilor internaţi cu afecţiuni ortopedice ale aparatului locomotor:
 
-        Secţia deţine tot complexul de proceduri fizioterapice inclusiv masaj şi hidroterapie;
-        Se efectuiază cel ami perfect tratament de recuperare a pacienţilor cu patologii ortopedice sau cu sechele ale traumatismelor;
-        electroterapia;
-        magnitoterapia;
-        terapia cu microunde;
-        parafino-ozocheritoterapia;
-        ultrasonoterapia;
 
       Prin intermediul serviciilor adjuvante spitalul este capabil să diagnosticheze şi trateze orice patologie ortoped-traumatologică.


 
Serviciul Anesteziologie, Terapie Intensivă si Reanimare
 
Şef secţie              Victor Orlov,
                           Medic reanimatolog, categoria superioară
 
Medici:         Leonid Barat
                      Tamara Lungu
                      Aurel Munteanu
                      Aurelia Solcanu
                      Arcadie Gherman
                      Constantin Usatîi
                      Mihai Puia
                      Stepan Horozov
                     Anatol Sofronie
 
Profilul secţiei:
  Parte integrală al spitalului, care asigură tot spectrul ajutorului anestezic- reanimatologic bolnavilor ce se tratează in spital, totodată si pacientilor care se adresează in urgentă.Colectivul sectiei este completat cu specialiști de inaltă calificare, care posedă tot spectrul metodelor de anestezie contemporană, mai ales anesteziile loco- regionale (anestezii spinale, anestezii al plexelor, anestezii ai nervilor periferici). In componenta serviciului ATI functionează 12 paturi terapie intensiva- reanimare, 6 din care, sunt predestinate tratamentulul pacientilor cu leziuni termice, ca parte componentă al CRLT ( arsuri,degeraturi, electrocutari), celelalte 6, sunt destinate tratamentului si supravegherii intensive al bolnavilor supusi interventiilor chirurgicale la articulatiile mari ( sold, genunchi, umăr).Anual in sectiile de terapie intensivă-reanimare se trateaza peste 900 de pacienti

 


 
Secția Radioimagistică
 
Şeful serviciului         Adriana Vovc
                                      medic radiolog,   
                                
Medici:                        Enic-Munteanu Diana

 

 
           Serviciul radioimagistică, prestează servicii medicale pacienţilor maturi şi copiilor prin examinarea radiologică a aparatului locomotor, ultrasonografia aparatului locomotor.
 
 
 
Laboratorul clinico - biochimic
 
Şef secţie              Boțoc Elena
                           medic laborant,
 
Laboratorul clinico-biochimic prestează servicii medicale pacienţilor maturi şi copiilor: analize clinico-biochimice, ionograma, determinarea echilibrului acido-bazic, grupa de sânge , etc.
 
 
Banca de Țesuturi și Celule Umane
 
Şef Secție            Viorel Nacu
                              doctor habilitat în medicină,
                              profesor universitar,  
                              categorie superioară.
       
Domenii de activitate:
-   Utilizarea grefelor alogene și culturilor celulare (autocelulelor, celulelor din măduvă osoasă și celor ombilicale) în medicina regenerativă pentru activizarea proceselor de regenerare și substituirea defectelor osoase și tegumentare.
-   Utilizarea grefelor celulare în patologiile chirurgicale, neurologice, scheletice, diabet zaharat
-   Studierea diverselor tipuri de celule stem, capacitatea de diferențiere în diferite tupuri de celule.
-   Argumentarea anatomică a căilor optimale de acces chirurgical pe diferite regiuni anatomice
 
 
 Serviciul anatomo-patologic 
 
Şeful serviciului          Adrian Cociug, doctor în medicină
                                       medic morfopatolog,   
                                      categoria I
 
 
             Serviciul morfopatologic prestează servicii medicale specializate:
-        efectuarea necropsiilor la copii şi adulţi;
-        investigaţii histopatologice a biopsiilor şi materialului înlăturat în rezultatul intervenţiilor chirurgicale.
 
 
Laboratorul bacteriologic
 
Şef secţie              Boțoc Elena,
                            medic laborant,
 
Profilul serviciului:
       Laboratorul bacteriologic prestează servicii medicale de laborator bacteriologice:
-        Investigaţii bacteriologice a biosubstratelor colectate de la bolnavi: urină, sânge la sterilitate, punctate, eliminări din ochi, urechi, plagă, etc.
-        Microbiologia sanitară: investigarea bacteriologică a materialului la sterilitate şi a lavajurilor la indicatorii microbiologici şi flora patogenă.
 
Serviciul farmaceutic
 
Farmacist diriginte    Tatiana Onoico
                                     farmacist